Hlavná stránka

Včerejší noci, když bělostná luna téměř v úplňku byla, uhánějíc podél hvozdu temného, sledoval jsem kmeny stromů statných, jak rychle plynou kolem mne. V tento okamžik myšlenka napadla mě, jak symbolické bylo by strávit tento nádherný večer lovem, jako vlkodlak.

V ten moment v dáli spatřil jsem postavu muže. Neustálé myšlenky na lov nutili mne zjistit, zda-li jako kořist vhodný může být. Rychlým krokem, jako dravec ve stínu skryt, plížil jsem se mezi stromy směrem k temné postavě. Sic mé smysly bily na poplach, ukrutný hlad si žádal potravu, jež by jej ukojila.

Werewolf

Připlížil jsem se tedy k osobě stojící ve svitu luny. Muž, zahalen v kabátu a klobouk, vrhající stín do tváře. Rozhodnut zaútočit, tišeji než smítko prachu, padající na vodní hladinu, vyrazil jsem prudce ze svého úkrytu. V ten okamžik se muž otáčí odhazujíc svůj plášť i klobouk. Jakým překvapením pro mně bylo zjištění, že onou postavou v záři měsíce je Daniel, syn Viktora Aramejského - pána všech pijavic, tyranizujících náš rod.

 
RuleZZZ's Design © | Všechno spojené s textem a grafikou Bitefight, podléhá autorským právům Gameforge Productions GmbH.