Pravidlá fóra

Každý priestupok voči pravidlám fóra (teraz nesledujúcim pravidlám a samozrejme špeciálnym pravidlám pre niektoré subfóra) môže viesť k varovaniu. Administrátor fora má právo zablokovať účet (ban) na fóre, dokonca v hre a na IRC v extrémnych prípadoch.

1. Účty, varovania, bany

1.1 Každý užívateľ sa môže registrovať a využívať jeden účet. Viacnásobné registrovanie a využívanie týchto účtov povedie k ich zablokovaniu.

1.2 Výmena účtov je zakázaná na celom fóre.

1.3 Po obdržaní 3. varovania môže byť účet zablokovaný až na dobu 2 týždňov, v extrémnych prípadoch dlhšie. Obchádzanie banu registrovaním 2. účtu je zakázané. Ak užívateľ obdrží opäť zopár varovaní po odblokovaní účtu, účet môže dostať permanentný ban.

1.4 V extrémnych prípadoch je možné, že užívateľ dostane ban bez predchádzajúceho varovania.

1.5 Editovanie príspevku po varovaní (to znamená mazanie alebo editovanie) je proti pravidlám a môže viesť k zákazu prístupu na fórum.

1.6 Falošná prezentácia za člena personálu (meno, avatar, podpis) vedie k varovaniu, alebo k zablokovaniu.

1.7 Jazyk fóra je Angličtina, Slovenčina a Čestina.

2. "Vzťahy" na fóre

2.1 Čítajte pravidlá sekcií, oznámenia, dôležité témy a snažte sa ich dodržiavať. Nachádzajú sa v nich bližšie informácie o prispievaní v danom fóre.

2.2 Thready

Vytváranie duplicitných threadov je zakázané. Každý užívateľ je pred pridaním príspevku povinný použiť funkciu hľadať a zistiť, či sa na fóre nevyskytuje príspevok s totožným obsahom.

Zakladanie threadov k uzavretej téme (thread už bol zamknutý alebo presunutý do archívu)nie je povolené - ak sa chcete k uzavretej téme vyjadriť, spýtajte sa moderátora ktorý ma dané fórum na staroti na znovuotvorenie threadu.

Každý thread musí mať riadny názov témy (teda nadpis) ktorý by vystihoval o čo sa v danom príspevku jedná. Snažte sa, aby meno vášho threadu vystihovalo váš problém, uľahčí to ostatným hráčom vyhľadávanie a tým pádom sa zníži množstvo duplicitných threadov.

2.3 Príspevky

Posielanie príspevkov obsahujúcich pornografiu, politický extrémizmus, agresivitu (násilie v akejkoľvek podobe), nevhodné narážky na akékoľvek náboženstvo (to platí aj za vydávanie sa za Boha, Budhu a podobne) nemorálny a útočný materiál, ktorý môže porušovať platné zákony je zakázané.

Reklama a odkazovanie na ďalšie hry, fóra, chaty a komerčné stránky je zakázané na celom fóre, vrátane PC fóra.

POZNÁMKA: Smie sa odkazovať na iné hry od GF (Gameforge). Toto tiež zahŕňa posielanie súkromnej pošty, ktorá obsahuje reklamy, kluce, hacky, cracky alebo iné spamy. Takáto pošta sa bude považovať za porušovanie pravidiel.

Posthunting = zbieranie príspevkov za účelom väčšej úrovne (a získania hviezdičiek) vedie k varovaniu, pripadne k priamemu banu.

Doubleposting (2 príspevky za sebou) v čase keď je možné príspevok editovať tlačítkom EDIT je zakázané. Doubleposty budeme mazať alebo editovať.

Prosíme užívateľov aby nereagovali na kritizovanie fóra žiadnymi prehnanými reakciami. Konštruktívna kritika je to, čo nás všetkých môže posunúť vpred a je to hlavne ohlas na fórum. Ak neviete reagovať na takýto príspevok slušne a s nadhľadom, počkajte na vyjadrenie vedenia fóra, nemusíte každému a za každú hneď vynadať.

V príspevkoch je dovolené používanie slovenského, českého a anglického jazyka. Prosíme vás o snahu zachovania gramatických pravidiel, aspoň z časti. Používanie diakritiky nie je nutné.

2.4 Spam

Je zakázané posielať príspevky, ktorých obsah sa netýka témy threadu sú neželané a budú trestané varovaním, až banom. Výnimka platí pre Spamboard.

Spammovanie so smajlíkmi a obrázkami nie je povolené z dôvodu spomaľovania serveru fóra.

Všetky príspevky musia obsahovať minimálne 4 slová, pričom to prosím dodržiavajte aj v sekcii SPAM. Menej slov bude považované za spam a adekvátne trestaný. Každá forma skrátenia slov ako: ICU, BRB, LOL, ROFLMAO, bude považovaná za 1 slovo.

Za spam považujeme aj zbytočné príspevky, napr. rovnakého významu ako predošlý príspevok, ďakovanie, odbočovanie od témy (off topic), citácie obrázkov.

2.5 Nadávky a cenzúra

Nadávky, v plnej či skrátenej forme, niesu povolené v žiadnej sekcii fóra a za žiadnych podmienok.

Nevhodné vyjadrovanie sa voči ďalšiemu užívateľovi alebo personálu je trestané na celom fóre a bude trestané 7 dňovým až trvalým banom.

Fórum tím má právo cenzurovať thread. Bude to vyznačené v príslušnom príspevku.

2.6 Podpis

Obrázky v podpisoch nesmú presahovať nasledujúce rozmery:

výška: 120 px šírka: 500 px
veľkosť: 30 kb
Jeden obrázok do podpisu.

Podpis nesmie mať viac ako 3 riadky štandardného textu.Moderátori budú trestať všetky podpisy ktoré nedodržujú hore i dole uvedné pravidlá.

Reklama v podpise a odkazovanie na ďalšie hry, fóra, chaty a komerčné stránky je zakázané.

Kusacie odkazy v podpise MUSIA byť označené, aby bolo jasné, že ide o kusací odkaz a nesmú byť uverejnené v príspevku, ani ako domovská stránka užívateľa, ani ako užívateľský text. Aj porušenie pravidiel o podpise sú trestané warnom!

2.7 Obrázky

Obrázok môže byť priložený, vložený v príspevku , ale nesmie presahovať rozmery:

výška: 400 px šírka: 400 px
veľkosť:: 100 kb každý

V jednom príspevku môže byť maximálne 5 obrázkov. Moderátori môžu kedykoľvek mazať všetky obrázky, ktoré presahujú dané rozmery.

K informovaniu užívateľov je niekedy potrebné, aby personál mal väčšie rozmery obrázkov alebo textu umiestneného v podpise.

2.8 Bany a varovania

- Žiadost o zrušenie banu v hre sa nepíše do fóra. Kontaktujte Moderátora ktorý vám ban dal len cez PM/e-mail/IRC.
- Nie je povolené posielať príspevky za ľudí, ktorí dostali ban. Ak tak učiníte, znamená to varovanie pre vás. Jediná námietka môže byť znesená cez Goodbye thread (s predchádzajúcim súhlasom administrátora). Zdieľanie účtov, ktoré majú zakázaný prístup na fórum vedie k banu pre držiteľa účtu.
- Diskusie o banoch a varovaniach nie sú povolené vo verejnom fóre a povedú k ďalším banom a varovaniam. Prosím rozoberajte tieto otázky s Moderátorom alebo jeho nadriadeným na fóre.
- Ak si myslíte, že ste boli varovaný neprávom, najskôr napíšte Moderátorovi, ktorý vám varovanie dal. Prípadne potom môžete kontaktovať Supermoderátora.

3. Poznámky

Nasledujúce témy je možné prejednať s Administrátorom fóra:

- žiadosť o odbanovanie (cez IRC alebo email) - užívateľské označenie – zmena mena
- sťažnosti na Moderátorov (týkajúce sa moderátorov, prosím kontaktujte najskôr Supermoderátora)

Personál si vyhradzuje právo zmeniť pravidlá kedykoľvek a akokoľvek to uzná za potrebné.

Využívanie fóra je privilégium, nie právo. Administrátori si vyhradzujú právo robiť to, čo si myslia, že je správne.

Pravidlo o výnimočnom treste.

Výnimočné pravidlo platí pri nadmernom spamovaní fóra - pri vytvorení 2 a viac rovnakých alebo podobných tém s urážajúcim alebo čisto spamujúcim obsahom.

V tomto prípade bude zabanované nielen konto (kontá pri multiacc) na fóre, ale aj najsilnejšie konto v hre v trvaní MINIMÁLNE 7 dní.

Pri opakovanom porušovaní tohto pravidla doba trvania banu konta v hre sa bude stále zvyšovať.

 
RuleZZZ's Design © | Všechno spojené s textem a grafikou Bitefight, podléhá autorským právům Gameforge Productions GmbH.